Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Domovní kanalizace s útlumem hluku

21.3. 2019|

Velkým tématem poslední doby je snížení úrovně hluku v bytech i v rodinných domech. Současné moderní stavby jsou již dobře izolované vůči hlukům zvenku a tím, že nás venkovní hluk prakticky neruší, intenzivněji vnímáme naopak hluky šířící se uvnitř objetu.

Výrobci stavebních materiálů se této problematice věnují delší dobu, neboť požadavky zákazníků jsou v tomto ohledu náročnější, než tomu bylo dříve. Zejména v bytových domech se hluk nejčastěji šíří mezi jednotlivými bytovými jednotkami, společnými prostorami, ale také technickými šachtami, kde jsou umístěny stoupačky a kanalizace. Hluk z kanalizace není nic příjemného. Kdo jednou bydlel v paneláku nebo bytovém domě ví své. Společnost REHAU má však spolehlivé řešení v podobě systému RAUPIANO PLUS.

Třívrstvá konstrukce trubní stěny

Hluk v kanalizaci se šíři jednak vzduchem a jednak hmotou. Z toho důvodu bylo nutné se při vývoji systému RAUPIANO PLUS zaměřit na obě složky. Běžné potrubí z plastu (PVC nebo polypropylén) je z hlediska šíření hluku na tom velmi špatně. Zcela opačně je na tom ale systém RAUPIANO PLUS, protože patentovaná třívrstvá trubní stěna výrazně eliminuje šíření hluku vzduchem. Tato speciální stěna se skládá z vnitřní oděruvzdorné hladké vrstvy vyrobené z polypropylenu, na kterou navazuje střední izolační vrstva s minerálním plnivem, a nakonec je dána finální ochranná vrstva rovněž z polypropylenu, která je navíc odolná vůči nárazům.

Vysoký hlukový útlum systému RAUPINO PLUS zajišťuje patentovaná třívrstvá potrubní stěna

Potrubí je v šachtách uchyceno prostřednictvím speciální dvojité zvukověizolační objímky, která spolehlivě tlumí hluk přenášený do pevné konstrukce budovy. Kombinací těchto dvou hlavních tributů bylo dosaženo snížení hluku pod hladinu 20 dB. Součástí systému jsou také optimalizované tvarovky, které umožní nejen optimální průtok, ale rovněž minimalizují hluk. Například kolena mají potrubní stěnu z důvodu eliminace hluku zesílenou.

 

REHAU, s.r.o.

Obchodní 117| 251 70 Čestlice

e-mail:praha(a)rehau.com| web:www.rehau.com