Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Peníze na zateplení bytového domu?

23.3. 2019|

Rádi byste obnovili obvodový plášť vašeho bytového domu, ale váháte kvůli nedostatku finančních prostředků? Možnost výrazné finanční pomoci nabízí dotační program IROP.

Nevíte si rady se správým postupem při podání žádosti o podporu programu IROP? 

1. Konzultace

V každém kraji jsou vám k dispozici pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj České republiky. Pokud máte připravené a náležitě zpracované vaše projektové záměry, případně projektové žádosti, stačí domluvit si schůzku – klikněte na tlačítko kontakty.

Výjimkou jsou bytové domy na území hl. m. Prahy, na jejichž zateplení IROP dotaci neposkytuje.

2. Projektová dokumentace

Konzultace máte za sebou? V takovém případě potřebujete najít odborníky, kteří vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné: 

  • projektovou dokumentaci
  • energetické hodnocení

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která naleznete na webových stránkách IROP.
Pro základní informace kliněte zde.

3. Elektronická žádost

Po konzultaci, zpracování projektové dokumentace, zajištění energetického hodnocení a projednání stavebního záměru se stavebním úřadem, zbývá poslední krok. V informačním systému vyplníte a zaregistrujete svou elektronickou žádost na tomto odkazu: https://mseu.mssf.cz/

Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému MS 2014+ je uveden v Příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 78 - Energetické úspory v bytových domech III.

Základní informace pak najdete přímo zde

Upozornění: V této výzvě se neboduje! To znamená, že každý projekt, který splní kritéria hodnocení, bude podpořen. Získá tzv. Právní akt o poskytnutí dotace a v případě, že bude projekt realizován podle pravidel, bude mu dotace proplacena.